اعلام طرح برتر مسابقه‌ی محدود «طراحی میدان تیس چابهار»

مسابقه محدود طراحی میدان تیس چابهار برنده خود را از میان چهار طرح شرکت کرده در مسابقه شناسایی کرد. در این مسابقه که از سلسله مسابقات طراحی میادین چابهار است، علیرضا مشهدی میرزا، سید نوید امامی، اشکان قشقایی و علی اصغرزاده طرح های خود را به داوری دکتر شیوا آراسته، مهندس علیرضا ابلقی و مهندس رستم بلیده سپردند که در نهایت طرح مهندس اشکان قشقائی از دفتر پایاپیرنگ به انتخاب داوران به عنوان برنده اول انتخاب شد. میدان تیس در مجاورت قلعه پرتقالی‌ها و در مسیر اسکله تیس و روستای تیس واقع شده است و یکی از درگاه های ورود به منطقه آزاد چابهار است.

طرح مهندس اشکان قشقائی از دفتر پایاپیرنگ

طرح دفتر مهندس علیرضا مشهدی میرزا

طرح دفتر مهندس سید نوید امامی
طرح دفتر مهندس علی اصغرزاده

 

مطلبی دیگر
ماسریا موروستا؛ ویلایی زیبا اثر اندرو تروتر