فیلم: کتابخانه وستون، دانشگاه آکسفورد / WilkinsonEyre

کتابخانه وستون بخشی از کتابخانه اصلی آکسفورد است، این کتابخانه که توسط تیم WilkinsonEyre طراحی شده توانسته امسال در لیست آثار منتخب جایزه استرلینگ ریبا قرار بگیرد.

More Stories
«فرهنگ» بدون «جامعه» | فضاهای جمعی، همزاد گم‌شده فضاهای فرهنگی تهران