نمایشگاه شهر عمودی، تعریفی جدید از برج تریبون شیکاگو در بینال معماری شیکاگو ۲۰۱۷

در چیدمان بزرگ مقیاس و مرکزی که در بینال معماری شیکاگو ۲۰۱۷ برپا شده است، معماران و دفاتر معماری شرکت‌کننده، نمونه‌ی معاصری از برج تریبون شیکاگو (۱۱۹۲) به طول پنج متر را طراحی کرده و ساخته‌اند.

شهر عمودی یادآوری بازتصویرسازی معاصری از یکی از مهم‌ترین مسابقه‌های تاریخ معماری است. با اینکه در مسابقه‌ی اصلی لازم بود که شرکت‌کنندگان رندر طرحشان را از نقطه دید معینی ارسال کنند، مشابه سازی سال ۲۰۱۷ این روند را در قالب ۱۶ مدل بزرگ مقیاس و به شکل چیدمان ارائه می‌کند.

۶a architects
Barbas Lopes Arquitectos
Barozzi Veiga
Christ & Gantenbein
Ensamble Studio

Éric Lapierre Architecture

 

Kéré Architecture

Kuehn Malvezzi

 

MOS

منبع
archdaily
مطلبی دیگر
نقدی بر برنامه‌ریزی مسکن در طرح‌های تجدید حیات بافت‌های فرسوده شهری