انرژی خلاقانه‌ی اسکیس‌های زاها حدید

طراحیِ دستی یا دیجیتالی، با توجه به شخصیت فرد، آغازگر مسیر تفکر پروژه  است و راهی را برای پیش‌برد کلی طراحی بنا فراهم می‌کند. هر اسکیس با توجه به ویژگی‌هایش، بیانگر تفکرات آفریننده‌ی خود است- هم در جایگاه امضا و هم به مثابه جوانه‌ی اندیشه‌ای تئوریکالی از فرآیندی بزرگ‌تر. برخی از معماران برای تعریف جزییات و نقطه‌ی شروع کارشان از اسکیس بهره می‌برند، برخی از خود طراحی برای مشخص‌کردن فرم پروژه استفاده می‌کنند، و برخی دیگر از معماران، زمینه را طرح می‌زنند تا محل معین احداث پروژه را تصور کنند.

اسکیس‌های استثنایی و بی‌همتای زاها در ارتباط با بیان عینی و دقیق آن چه که طرح به آن بدل خواهد شد، نیست. بر‌عکس، طراحی‌های او به شدت تحت‌تاثیر علاقه‌اش به [بیان] انتزاعی هنر است. زیبایی [اسکیس‌های او] در آزادی فرمالی است که حدید با نزدیک‌شدن به آن چه که در نهایت ساختمانش خواهد شد، کشف می‌کند. این تصاویر تمرین‌های فرمال، ایده‌پردازی‌های فضایی، ترکیب‌بندی، سیستم‌های ساخت، سازه و روابط زمینه‌محور  را در‌بر‌دارد. این اسکیس‌ها همچون دعوتی است به سوی بهره‌بری از موهبت آزادی با فعل طراحی.

منبع
ArchDaily

 

مطلبی دیگر
سیمان تابان؛ ضیافت شبانه‌ی سیمان‌ها