انرژی خلاقانه‌ی اسکیس‌های زاها حدید

طراحیِ دستی یا دیجیتالی، با توجه به شخصیت فرد، آغازگر مسیر تفکر پروژه  است و راهی را برای پیش‌برد کلی طراحی بنا فراهم می‌کند. هر اسکیس با توجه به ویژگی‌هایش، بیانگر تفکرات آفریننده‌ی خود است- هم در جایگاه امضا و هم به مثابه جوانه‌ی اندیشه‌ای تئوریکالی از فرآیندی بزرگ‌تر. برخی از معماران برای تعریف جزییات و نقطه‌ی شروع کارشان از اسکیس بهره می‌برند، برخی از خود طراحی برای مشخص‌کردن فرم پروژه استفاده می‌کنند، و برخی دیگر از معماران، زمینه را طرح می‌زنند تا محل معین احداث پروژه را تصور کنند.

اسکیس‌های استثنایی و بی‌همتای زاها در ارتباط با بیان عینی و دقیق آن چه که طرح به آن بدل خواهد شد، نیست. بر‌عکس، طراحی‌های او به شدت تحت‌تاثیر علاقه‌اش به [بیان] انتزاعی هنر است. زیبایی [اسکیس‌های او] در آزادی فرمالی است که حدید با نزدیک‌شدن به آن چه که در نهایت ساختمانش خواهد شد، کشف می‌کند. این تصاویر تمرین‌های فرمال، ایده‌پردازی‌های فضایی، ترکیب‌بندی، سیستم‌های ساخت، سازه و روابط زمینه‌محور  را در‌بر‌دارد. این اسکیس‌ها همچون دعوتی است به سوی بهره‌بری از موهبت آزادی با فعل طراحی.

منبع
ArchDaily

 

مطلبی دیگر
دیگر طرح‌های مسابقه محدود چابهار؛ دفتر طراحی پژوهی مشکات