مایکل ولف از مجموعه عکس «معماری تراکم» می‌گوید

من آن را بخشی از مأموریتم برای مستندسازی چیزهایی که در هنگ‌کنگ در حال ناپدید شدن بودند می‌پنداشتم؛ که در درجه اول دلیلش نوسازی شهری بود.

در این فیلم کوتاه، عکاس مایکل ولف[۱]، از دیدگاه و ایده اصلی مجموعه شگفت‌انگیز عکس (معماری تراکم[۲]) می‌گوید که در آن، او به ثبت تصاویری با مقیاس عظیم و پیچیدگی‌های باورنکردنی شهر هنگ‌کنگ پرداخته است.

پس از ۹ سال زندگی در این شهر و مسافرت به آنجا برای کار، ولف از وضعیت ناخوشایند چیزی که نظر او را واداشت تا به اطراف خود توجه کند می‌گوید.


[۱] Michael Wolf

[۲] Architecture of Density

منبع: [button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://www.archdaily.com/802813/michael-wolf-explains-the-vision-behind-his-hong-kong-photo-series-architecture-of-density”]ArchDaily[/button]

مطلبی دیگر
مبهم، مجمل، ناکافی: بررسی طرح مسکن اجتماعی دولت(قسمت دوم)