نقشه «شهر دانش» دانشگاه تهران تصویب شد

نقشه طرح توسعه دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران تحت عنوان «شهر دانش، دانشگاه کارآفرین، سبز و هوشمند» به تصویب نهایی هیات امنای دانشگاه رسید.

به نقل از دانشگاه تهران، در ششمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران، ساماندهی شهر دانش این دانشگاه تصویب شد.

بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه تهران که در آن جدول کاربری و نقشه‌های پهنه بندی طرح شهر دانش مشخص شده است، دانشگاه باید طرح لازم را در خصوص چگونگی احداث ابنیه بدون نیاز به کمک مالی دولت و با تاکید بر حفظ مالکیت دانشگاه بر اراضی طرح، تهیه کند و به تصویب هیات امنا برساند.
طرح ایده و مطالعه طرح توسعه دانشگاه تهران از سال ۸۱ شروع شد و هیات وزیران در ۱۵ مرداد ۱۳۸۲ در پاسخ به نامه مشترک رضا فرجی دانا و محمدرضا ظفرقندی، روسای وقت دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران این طرح را تصویب کرد.

در ابتدا دو راه حل برای طرح مطرح شد که راه حل نخست انتقال دانشگاه تهران به محلی در اطراف تهران و راه حل دیگر توسعه دانشگاه در محدوده فعلی آن بود. از آنجایی که در صورت اجرایی شدن راه حل اول بخشی از هویت شهر تهران از بین می‌رفت و دانشگاه تهران نیز هویت واقعی خود را نداشت، راه حل دوم مدنظر قرار گرفت و خرید ساختمان‌های واقع در محدوده طرح توسعه در دستور کار قرار گرفت.

اکنون درصد بالایی از اراضی محدود طرح به تملک دانشگاه تهران در آمده است.
تحقق دانشگاه کار آفرین، افزایش شاخص‌های آموزشی و پژوهشی، تعامل با شهر با توسعه پارک علم و فناوری، توجه به شاخص‌های زیست محیطی، فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و تغییر مشاغل اطراف دانشگاه متناسب با فعالیت‌های دانشگاهی از جمله اهداف این طرح بشمار می‌روند.

مهم‌ترین مانع در برابر تکمیل شهر دانش دانشگاه تهران، کمبود اعتبارات مالی است که با تامین آن روند تحقق کامل این شهر سرعت خواهد گرفت.

منبع: [button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” ]دانشگاه تهران[/button]

مطلبی دیگر
شایسته‌سالاری علیه شایسته‌سالاری