معرفی و اعلام آثار برگزیدگان اولین فراخوان استعدادیابی دانشجویان معماری

بنام یگانه معمار هستی
نگاه کن
چه فروتنانه بر خاک می گسترد
آنکه نهال نازک دستانش
از عشق خداست

[احمد شاملو]

نتایج «اولین فراخوان استعدادهای جوان معماری»

سپاس بیکران از هیات محترم داوری
به ترتیب حروف الفبا :
آقای مهندس بهزاد اتابکی
آقای دکتر سیامک پناهی
سرکار خانوم دکتر الهام صفارزاده
آقای مهندس مهرداد صفریان
و سرکار خانوم مهندس پرشیا قره گوزلو
سپاس بیکران از تمامی شرکت کنندگان محترم
سپاس بیکران از حامیان محترم
و سپاس ویژه از تمامی عزیزانی که در این مسیر با نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کردند .
واضح و مبرهن است که آثار ارسال شده دانشجویی, در جایگاه خود دارای ارزش های فراوان هستند , لیکن بدینوسیله از بین کارهای دریافتی با نظرهیات محترم داوران , از هر گروه ترمی , سه اثر بعنوان طرح های اول تا سوم اعلام گردیده است.
شایان ذکر است , رای داوران بصورت جداگانه و مستقل – اینترنتی – بوده که بر اساس امتیاز ۱ تا ۵ تعیین گردیده است و نتایج بصورت خودکار توسط سیستم اعلام گردیده است .
سایر طرح ها نیز در آینده برای نمایش عموم ، در دسترس همگان قرار خواهد گرفت .
شایان ذکر است فراخوان های استعداد های جوان به صورت ادواری ادامه خواهد یافت .
با آرزوی موفقیت برای تمامی هنرمندان و معماران

طراحی معماری یک
طراحی معماری دو
طراحی معماری سه
طراحی معماری چهار
طراحی معماری پنج

در بخش کارشناسی ارشد

طرح یک
طرح دو
مطلبی دیگر
درس‌هایی از نپال؛ راهکارهایی برای بازسازی پس از زلزله