معرفی و اعلام آثار برگزیدگان اولین فراخوان استعدادیابی دانشجویان معماری

بنام یگانه معمار هستی
نگاه کن
چه فروتنانه بر خاک می گسترد
آنکه نهال نازک دستانش
از عشق خداست

[احمد شاملو]

نتایج «اولین فراخوان استعدادهای جوان معماری»

سپاس بیکران از هیات محترم داوری
به ترتیب حروف الفبا :
آقای مهندس بهزاد اتابکی
آقای دکتر سیامک پناهی
سرکار خانوم دکتر الهام صفارزاده
آقای مهندس مهرداد صفریان
و سرکار خانوم مهندس پرشیا قره گوزلو
سپاس بیکران از تمامی شرکت کنندگان محترم
سپاس بیکران از حامیان محترم
و سپاس ویژه از تمامی عزیزانی که در این مسیر با نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کردند .
واضح و مبرهن است که آثار ارسال شده دانشجویی, در جایگاه خود دارای ارزش های فراوان هستند , لیکن بدینوسیله از بین کارهای دریافتی با نظرهیات محترم داوران , از هر گروه ترمی , سه اثر بعنوان طرح های اول تا سوم اعلام گردیده است.
شایان ذکر است , رای داوران بصورت جداگانه و مستقل – اینترنتی – بوده که بر اساس امتیاز ۱ تا ۵ تعیین گردیده است و نتایج بصورت خودکار توسط سیستم اعلام گردیده است .
سایر طرح ها نیز در آینده برای نمایش عموم ، در دسترس همگان قرار خواهد گرفت .
شایان ذکر است فراخوان های استعداد های جوان به صورت ادواری ادامه خواهد یافت .
با آرزوی موفقیت برای تمامی هنرمندان و معماران

طراحی معماری یک
طراحی معماری دو
طراحی معماری سه
طراحی معماری چهار
طراحی معماری پنج

در بخش کارشناسی ارشد

طرح یک
طرح دو
More Stories
شورای شهر پنجم و چالش‌های نوپدید در مدیریت شهری تهران