مستند هفت رخ فرخ ایران

هفت رخ فرخ ایران نام مستندی فوق‌العاده است که در آن هفت هزار سال تاریخ تمدن ایران‌زمین به تصویر کشیده شده است و نمادهای هر دوره از تاریخ ایران را در کنار یکدیگر به مخاطب ارائه می‌کند.
پیش‌ازاین در اثر گرانقدر دیگری فرزین رضاییان شکوه تخت جمشید را به تصویر کشید. هر دو اثر وی موردتوجه محافل ایران‌شناسی و آکادمیک قرارگرفته است.
فیلم مستند هفت رخ فرخ ایران در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و بسیاری دیگر از دانشگاه‌های آمریکا به نمایش در آمده است. ساخت این مستند فوق‌العاده از سال ۱۹۹۳ در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، روسیه و ژاپن آغاز شد که نشانی از خدمات ایرانیان به جهانیان در قالب فیلمی یک‌ساعته است.
در این اثر از هفتاد ایران‌شناس و شرق‌شناس استفاده‌شده است.
هفت رخ این مجموعه عبارت‌اند از: رخ اول گهواره تمدن رخ دوم، مدیریت جهانی رخ سوم، چهارراه تمدن‌ها، رخ چهارم، دوران طلایی ایران، رخ پنجم، مینا گری با کلمات، رخ ششم، استوار چون سرو و رخ هفتم، بازآفرینی یک تمدن.

رخ اول این مجموعه با عنوان  گهواره تمدن به شکل‌گیری شهرهای اولیه، گسترش علوم، تحول خط، آغاز نگارش اشاره دارد. رخ دوم با عنوان مدیریت امپراتوری جهان شکل‌گیری اولین امپراتوری جهان و قوانین بین‌المللی را به تصویر می‌کشد و در رخ سوم چهارراه تمدن  شاهد اوج‌گیری هنر ساسانیان درزمینهٔ تجارت، معماری و تأثیرات آن بر چین و رم هستیم. رخ چهارم دوران طلایی فرهنگ ایران  نام دارد، ورود اسلام و به وجود آمدن فرهنگ جهانی، گسترش علوم و هنرهای جدید را مطرح می‌کند و رخ پنجم مینا گری با کلمات به غنای زبان فارسی و آثار ادبی خلق‌شده، می‌پردازد. در رخ ششمم با عنوان  استوار چون سرو  به فرهنگ غنی ایران‌زمین و تأثیر آن بر اقوام دیگر به‌خصوص مهاجمین این کشور پرداخته‌شده است و رخ هفتم  بازآفرینی یک تمدن به تسلط صفویان بر تمام ایران و مستقر کردن حکومت واحد پس از یک هزار سال اشاره دارد.

 

 

 

 

مطلبی دیگر
موزه و یادمان ۱۱ سپتامبر، نیویورک
📽 موزه‌ی شما: چگونه داستان‌های مردم را در طراحی شریک کنیم؟