📽تماشا کنید: معرفی برندگان پریتزکر ۲۰۱۷ از زبان خودشان

رافائل آراندا، کارمه پیژم، و رامون ویلاتا به‌عنوان برندگان پریتزکر ۲۰۱۷ اعلام شدند. برای آشنا شدن با آن ها به معرفی خودشان از زبان خودشان پرداخته ایم:

پروژه‌های آنها بر متریال و استادکاری تاکید دارد: استفاده‌ی دقیق از رنگ، شفافیت، و نور ویژگی آثاری است که انواع کاربری‌ها از مسکن اجتماعی و خانه گرفته تا مهدکودک و کارگاه شراب‌سازی را در بر می‌گیرد.

این سه معمار کاتالانی سال ۱۹۸۷ از مدرسه‌ی معماری والس فارغ التحصیل شدند و یک سال پس از آن دفترRCR Arquitectes را راه انداختند. این اولین باری است که پریتزکر به سه نفر می‌رسد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برندگان پریتزکر ۲۰۱۷ به این صفحه بروید
مطلبی دیگر
بازگشت به آینده: درباره‌ی سرای روشن و خیابان ناصرخسرو