۲۸ پروژه‌ی برنده‌ی مجله‌ی «ایمان و فرم»

نویسنده: روری اسکات
مترجم: محدثه عقبایی


هر سال، مجله‌ی «Faith & Form» و انجمن IFRAA به بهترین معماری، طراحی و هنرِ مذهبی جایزه می‌دهد. در این دوره هیئت داوران ۲۸ پروژه را در ۱۰ دسته انتخاب کردند که بیش از نیمی از برندگان خارج از آمریکای شمالی است. داوران در این مسابقه به سادگی و صراحت مصالح گرایش دارند. مایکل جی کروسبی، سردبیر مجله در اینباره گفت: « … اعضای هیئت داوران از اینکه طراحان از مصالح ساده و کارا استفاده کردند، به وجد آمده بودند.» وی اضافه کرد: «احترام خاصی به مصالح طبیعی در بسیاری از کارها، از جمله برندگان، دیده می‌شود.»

منبع
archdaily
پی‌نوشت‌ها

[۱] Interfaith Forum on Religion, Art and Architecture

مطلبی دیگر
رونمایی از طرح «دانیل لیبسکیند» برای موزه‌ی فرهنگ کردستان در عراق