نهادهای محلی جدید شهرها را تغییر خواهند داد

مترجم: آرزو نوروزی فرا/ دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین


نهادهای محلی جدید می‌توانند نقطه شروعی برای شیوه‌های دموکراتیک و راه‌هایی برای نوآوری‌های جدید اجتماعی در شهرها و جوامع ما باشند. شبکه شهری نوردیک (شمال اروپا) در همکاری با گروه معماری «گل» این امکان بالقوه را بررسی کردند. در دانمارک یک جایزه ملی جدید به نام جایزه جامعه در سال گذشته برای قدردانی از بسیاری از قهرمانان روزمره در شهر راه اندازی شد. بسیاری از شهرها سند چشم اندازی با هدف ایجاد و تقویت نهادهای محلی خود تدوین کردند و حتی شاهد آن هستیم که آن به عنوان یک فعل استفاده می‌شود. مرکز معماری دانمارکی به تازگی نمایشگاهی به نام «شهر خود را باهم بسازید»، برپا کرده است.
با نگاهی بر بسیاری از نهادهای محلی جدید، شاید بهتر است درک خود از نهاد به عنوان یک اسم را به چیزی فعال یا چیزی که باید انجام دهیم، تغییر دهیم. در سال گذشته، شبکه شهری نوردیک یک فرآیند مستندسازی فعالیت‌های نهادهای شهری جدید در شهرهای عضو خود را آغاز کرده است و مسائل جالب بسیاری در این مجموعه برای اولین بار ارائه شده است. گروه معماران «گل» به عنوان مشاوران شبکه شهری نوردیک، توسعه شهرهای سطح دوم در سراسر کشورهای شمال اروپا را در چند سال گذشته رهبری کرده است. برخی دیدگاه‌های منتشر شده از این کار در سال گذشته، ظاهر انواع جدیدی از نهادهای شهری را نشان می‌دهد. در این نهادها، افرادی حضور دارند که با هدف ارتقاء و غنی‌سازی زندگی شهری خود دور هم جمع می‌شوند. این روزها وقتی به وضوح مدل اجتماعی نوردیک را مورد بحث قرار می‌دهند، روند نهادهای جدید شهری هم مناسب و هم امیدوار کننده است. بسیاری از مردم عقیده دارند که به اصلاحات مدل نوردیک به منظور برآوردن خواسته‌ها و چالش‌های آینده نیاز دارند. شاید راه حل چیزی است که در میان این نهادهای شهری جدید یافت شود.

آخرین کنفرانس شبکه شهری نوردیک در «آرهوس» دانمارک برگزار شد. این کنفرانس یک رویداد منحصر بفرد برای متحد کردن برنامه ریزان شهری، سیاستمداران محلی و شهروندان از سراسر کشورهای اسکاندیناوی بود. ممکن است به نتیجه گیری قطعی در مورد چگونگی ادامه مسیر و یا چگونگی حرکت به سمت یک‌پارچه سازی انرژی در میان بسیاری از شهروندان شهری امروز دست نیافته باشند، با این حال قطعاً آگاهی از وقوع این اتفاق مهم و چیزی که ارزش بررسی بیشتر دارد را افزایش داده است.
انواع مختلفی از نهادهای شهری با هدف حل مسائل مختلف مربوط به ورزش و فعالیت‌های تفریحی، پروژه باغ شهری کوچک‌تر به منظور ایجاد یک محیط الهام بخش جدید و یا مقابله با چالش‌های بزرگ زیست محیطی تشکیل می‌شوند. علاوه بر برنامه های خاص آن‌ها، ویژگی مشترک این گروه‌های شهروندی، تقویت حس اجتماعی است. بنابراین ممکن است به عنوان یک مکمل مهم برای جوامع سنتی موجود بر اساس طبقه، مذهب یا همسایگان نزدیک شما کارایی داشته باشند. آن‌چه در این نهادهای محلی مشاهده می‌شود، فقط یک نوع مشارکت شهروندان نیست. در واقع این نهادها شهری جدید نمونه‌هایی از افرادی هستند که مالکیت زندگی خود را در دست گرفته‌اند. پس از تجربه انرژی فوق‌العاده ای که بسیاری از این افراد وجود دارد، غیرمنصفانه است که صرفاً در مورد مشارکت شهروندان صحبت شود. بلکه باید نیروی واقعی آن ها و این عرصه جدید برای همافزایی را بشناسیم.


منبع: gehlpeople

منبع برگردان: معمار منظر

مطلبی دیگر
علیه فرودگاه و دنیای آن؛ گزارشی از جنبش زادیست‌ها در فرانسه