شهر سوسیالیستی

لئونید سابسوویچ، شهرگرائی و شهر سوسیالیستی

سابسوویچ توزیعِ یکدست جمعیت و شهر سوسیالیستی به‌هم‌پیوسته - هم شهر صنعتی و هم شهر زراعی را در فواصلی یکسان پیشنهاد کرد؛ شهرهایی هرکدام به‌طور برابر بین ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد.

فضای مونومنتال و مینیمال: مقدمه‌ای بر مدرنیسم شوروی در معماری و برنامه‌ریزی شهری

نویسنده:کلاوس رنبرگر و جرج شولهامر مترجم: الهه اصدقی ساختارگرایی روسی و معماری استالینی تا حدودی برای مردم آشناست ولی هنوز اطلاعات زیادی در مورد معماری مدر...
کانال تلگرام
اینستاگرام