جامعه مهندسان مشاور ايران

وضعیت نیروی کار در شرکت‌های مهندسین مشاور

بین کارگر و نیروی شهرسازی کمتر تفاوتی به چشم نمی‌خورد. چرا که اساساً بین منطقِ کار در یک کارخانه که درگذشته بیشتر مبنای تحلیل بود، با کار در شرکت های مهندسین مشاور کمترین تفاوتی وجود ندارد. هر کدام از این موقعیت‌ها یعنی کارخانه و شرکت، بازنمونِ شکلی از رابطه‌ی ناعادلانه بین کارفرما و نیروی کار است.

معرفی کتاب «سایه‌های قدرت؛ حکایت دوراندیشی برنامه‌ریزی کاربری اراضی»

سایه‌های قدرت: حکایت دوراندیشی برنامه‌ریزی کاربری اراضی «چرا آنچه در کلاس درس یاد گرفته‌ایم به واقعیت‌های عملی ربطی ندارد؟». نویسنده کتاب، یکی از پاسخ‌های ای...
کانال تلگرام
اینستاگرام