محسن اکبرزاده

چرا رکود برای معماری ایران مفید است؟

حالا وقتی پای درد و دل‌ها و گلایه‌ها و پنل‌های معمارانه می‌نشینیم، دیگر سخن از عدم حضور معمار نیست، بلکه شکایت‌ها از رواج سبک بازاری ِ رومی یا حتی گاهی غرب‌زدگی و فرمالیسم است. امروزه معماران زمینه گرایی را نه یک‌ترم ِ آکادمیک که یک مسئولیت حرفه‌ای می‌دانند. این‌ها حکایت از چه دارد؟ تنوع و تعدد پروژه‌هایی که به ورودی جایزه معمار می‌رسد بسیار بیشتر شده. مسابقات معماری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی افزایش چشمگیری یافته و تقریباً هر چند هفته از یک مسابقه جدید عمومی خبر می‌رسد. مسابقات دعوتی و محدود که نشان‌دهنده بخش خصوصی حرفه‌ای است بسیار افزایش‌یافته و در این دعوت‌ها نه صرفاً مشاوران سابقه‌دار، بلکه دفاتر و یا حتی معماران جوان منفرد به‌راحتی دعوت می‌شوند.
محسن اکبرزاده

محسن اکبرزاده

دبیر سرویس «معماری معاصر»

از موسسین استودیو معماری «مش‌کات»؛ مدرس دانشگاه؛ پژوهشگر دکتری معماری اسلامی در دانشگاه اصفهان؛ مشاور و دبیر بخش هویت در فصلنامه معماری (همشهری)