تحریریه سرویس ترجمان

تد: تبدیل تپه های شنی به بنا های معماری

دانشجویی به نام مگنوس لارسون ، از نقشه ی جسورانه اش برای تبدیل کویر صحرا در شمال آفریقا به وسیله ی باکتری ها و متریالی شگفت انگیز به بناهای معماری می گوید ، این...

تولید اولین برگ مصنوعی جهان: تولید اکسیژن با نور و آب

مترجم: محمدصادق یوسف‌زاده به نظر می‌رسد ما روزبه‌روز به زندگی کردن در فضای بیرونی جو زمین نزدیک‌تر می‌شویم ولی همیشه یک مسئله خیلی کوچک ما را به عقب برمی‌گرد...

کارخانه فرهنگ در مرکز هنری ماتادِرو‌ مادرید/ دفتر طراحی فضاهای استراتژیک

مترجم: محدثه عقبایی © Simona Rota از زبان معمار:فکتوریا کولتورال طرح نوسازی و تبدیل سالنی در ماتادِرو مادرید به کانون پرورش صنایع فرهنگی است. سرمایه‌ی ...