امیرمحمد چنگیزی

میراث فرهنگی درباره عمارت مسعودیه: «موضوع امکان‌سنجی اولیه باز نشود بهتر است!»

با داغ شدن دوباره بحث عمارت مسعودیه پس از اظهارات غیرکارشناسانه‌ی محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، در گزارش پیشین‌مان به سراغ نماینده...

عمارت مسعودیه قربانی اختلاف سازمان میراث فرهنگی و شرکت بهره‌بردار

نام «عمارت مسعودیه» با اظهارات محمدسالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران دوباره سر زبان‌ها افتاده است؛ وی ادعا کرده است که این ساختمان تاریخی به ...

بستِ توحیدخانه: نمونه‌ی مترقی به رسمیت شناختن فضای اعتراض عمومی

رهبری معظم انقلاب در آخرین سخنرانی خود می‌فرمایند: «اجتماعات دانشجویان خوب است اما قانونی و به شیوه درست. این که علیه برجام بروند در جلوی مجلس اجتماع کنند فکر ن...
امیرمحمد چنگیزی

امیرمحمد چنگیزی

دبیر سرویس «مطالعات معماری»

کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه شهید بهشتی؛ کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه کاشان