پرهام کریمی

پرهام کریمی

پرهام کریمی

عضو تحریریه

دبیر بخش «معماری جهان» فصلنامه همشهری معماری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تورنتو؛ کارشناس طراحی محیطی و معماری پایدار دانشگاه اوکد تورنتو؛ فوق دیپلم تکنولوژی معماری کالج نیوکاسل

کانال تلگرام