نسیم سیدمرتضوی

نسیم سیدمرتضوی

نسیم سیدمرتضوی

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای؛ پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی مسکن

کانال تلگرام
اینستاگرام