دیدبان فراخوان

نشست نگاه به کیفیت های زندگی شهری در فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری از دریچه سینما و ادبیات

برگزاری نشست جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایرانشهر برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران دبیر پنل: دکتر محمد سع...

همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

برگزار کننده: اداره کل راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد دبیرخانه: محل برگزاری: یزد، هتل صفائیه، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان مس...

فراخوان ارسال مقاله ویژه‌نامۀ مجله منظر با عنوان «هنر، طبیعت، شهر»

ویژه‌نامۀ شماره آتی مجله علمی منظر به موضوع «هنر، طبیعت، شهر» اختصاص دارد. لذا از تمامی پژوهشگران و علاقه‌مندانی که دارای مطالعات پژوهشی دست‌اول هستند، دعوت می‌...