نمایشگاه عکس‌های هوایی گئورگ ژرستر

وزارت راه و شهرسازی/ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادرتخصص)
موضوع: برفراز ایران با چشمان هما

هنرمند عکاس: گئورگ ژرستر

زمان: ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۵ الی ۱۲‌آذرماه ۱۳۹۵

مکان: اصفهان/ خیابان استانداری/ موزه هنرهای معاصر

مطلبی دیگر
نشست اصلاح‌طلبان تهران را چگونه می‌سازند؟