گفتمان نقد معماری و شهرسازی با عنوان «در مسیر تحقق معماری معاصر ایران»

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
موضوع:

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی با عنوان «در مسیر تحقق معماری معاصر ایران»
به همراه رونمایی «شماره های ۲۲ و ۲۳ نشریه اندیشه ایرانشهر به همراه تقدیر از منتخبین، برگزیدگان و برندگان مرحله اول مسابقه مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا»

سخنرانان:
فریار جواهریان
آرش بصیرت
سیدمحمد بهشتی
محمدرضا حائری
حبیب الله طاهرخانی
فیروز فیروز

دبیر نشست:
سعید سادات نیا

زمان: دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۷
مکان: خانه هنرمندان ایران، تالار استاد جلیل شهناز

مطلبی دیگر
اعلام نتایج مسابقه طراحی میدان امام تنکابن