نشست اسطوره-شهر محله‌ها

مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان
نشست چهام شناخت و بررسی:
اسطوره-شهر محله‌ها

سخنران:
دکتر بهمن نامور مطلق

زمان برگزاری: پنجشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۸
مکان برگزاری: خیابان ابن سینا/ بازارچه در دشت/ حمام تاریخی در دشت
مطلبی دیگر
سومین جایزه معماری پارسیان