نمایشگاه عکس نادر کاوه

وزرات راه و شهرسازی/ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادرتخصصی) با همکاری موسسه رویدادهای مهندسی صبا
نمایشگاه عکاسی معمارانه

هنرمند:
نادر کاوه

زمان برگزاری: سوم تا دهم آبان ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۸
مکان برگزاری: میدان فلسطین/ خیابان طالقانی غربی/ پلاک ۵۱۴/ خانه گفتمان شهر و معماری(خانه وارطان)
آیئن گشایش: دوشنبه سوم ابان ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
More Stories
نشست چگونه تکنولوژی و شهرسازی مدرن خیابان دولت را احیاء و ارتقاء خواهد داد!؟