نشست نهاد تخصصی حامیان حفاظت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی

نشست نهاد تخصصی حامیان حفاظت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی
دستور جلسه:
پیش‌نویس اساسنامه برای اعضاء تبیین گردد» و «انتخاب اعضای هیات موسس انتخاب».

برنامه جلسه:
۱- ارائه تاریخچه کار
۲- تبیین اساسنامه
۳- تعیین معیارهای کاندیداتوری هیات موسس
۴- ثبت نام کاندیداهای هیات موسس
۵- تعیین رییس مجمع، ناظر و منشی
۶- رای‌گیری
۷- شمارش آراء

زمان: پنجشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران/ خانه هنرمندان/ تالار استاد جلیل شهناز
مطلبی دیگر
همایش طبیعت و منظر در شهر