مسابقه طراحی سر در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
_توجه به تاریخچه و آمیزه های معماری و شهرسازی جندی شاپور
_در بردارنده هویت تاریخی معماری و شهرسازی دزفول
مهلت ثبت نام :۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵
مهلت ارسال آثار:۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵
نفر اول : تندیس مسابقه و پنج سکه بهار آزادی
نفر دوم : لوح افتخار و سه سکه بهار آزادی
نفر سوم : تقدیر نامه و یک سکه بهار آزادی

خوزستان-دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده معماری و شهرسازی-دفتر گروه معماری
تلفن:۴۲۴۲۸۰۰۰-۰۶۱ داخلی ۲۱۵۱
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس jsu.ac.ir مراجعه فرمایید
مطلبی دیگر
نشست ماهیت مسئله‌ی شهری و جایگاه دانشگاه