فراخوان همایش آجر و آجر کاری در هنر و معماری ایرانی

برگزار کننده: فرهنگستان هنر
دبیرخانه
آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، فرهنگستان هنر
تلفن ثبت نام: ۶۶۴۹۹۷۷۲
رایانامه: birck@honar.ac.ir

پیشینه تاریخی آجر (قبل از اسلام/بعد از اسلام)
تکنیک ها و روش های آجر و آجرکاری
روش ها و فنون تولید آجر در گذشته و حال
انواع و اقسام آجر
قابلیت ها و کاربرد آجر در معماری ایران
آجر و آجرکاری در معماری معاصر ایران
برداشت ها و گرایش های نوین از آجر در هنر و معماری ایران
نظم و هندسه در چیدمان آجر
آجر و محیط زیست
کتیبه و کتیبه های آجری
استاد کاران و هنرمندان آجرکار و آجر تراش
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲ آذر ماه ۱۳۹۵
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲ دی ماه ۱۳۹۵
زمان برگزاری: ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵
More Stories
نقد و بررسی حلقه ی مطالعاتی متون شهری