نشست در هنر و معماری و شهرسازی علم بهتر است یا ثروت


نشست‌های تخصصی هنر، معماری و شهرسازی
عصر پنجشنبه‌ها

صدوپنجمین نشست
در هنر و معماری و شهرسازی علم بهتر است یا ثروت

سخرانان:
شهریار سیروس
دکتر عبدالرضا محسنی
دکتر فرهنگ شعفی

زمان: پنجشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷
ساعت: ۱۵ الی ۱۸
مکان: سالن اجتماعات مهندسین مشاور هرم پی، کارگر شمالی کوچه چهارم پلاک ۱۴ واحد یک


مهندسین مشاور هرم پی
مطلبی دیگر
آئین نکوداشت مهندس علی‌اکبر سعیدی گرگانی