نشست پایانی «مجتمع های تجاری چندمنظوره و کیفیت زندگی شهروندان»

بیست و ششمین گفتگوی اجتماعی؛ «تهران امید دارد»

موضوع:
مجتمع های تجاری چندمنظوره و کیفیت زندگی شهروندان
(نشست پایانی)

• بخش نخست: جمع بندی پژوهش ها و سمینارهای برگزارشده
– دکتر ندا طوسی
– رضا رستمی

• بخش دوم: ارائه تجارب شهروندان منطقه ۲۲ از مجتمع های تجاری در منطقه
جمع بندی پایانی:
– دکتر کامیار؛ حقوق شهری
– دکتر علی اعطا؛ عضو شورای شهر
– دکتر الهام فخاری؛ عضو شورای شهر
– دکتر علی نوذرپور؛ شهردار منطقه ۲۲

زمان: چهارشنبه ۱۳ تیر ماه ۹۷، ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: اتوبان شهید خرازی، شهرک باقری، بلوار امیرکبیر، بلوار گلها، خیابان یاس سوم، ۱۸ متری یاس، خیابان طوبی، ساختمان امام علی، سالن کنفرانس
خانه اندیشمندان علوم انسانی
مطلبی دیگر
نشست اسطوره-شهر محله‌ها