نشست اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم


دویست و هشتاد و یکمین گفتمان هنر و معماری 
موضوع: هایدرو کینتیک دیزاین، در سه برداشت.
یک پزوهش علمی مشارکتی برای باز تعریف هنر سازماندهی فضای زندگی ایرانی، با آب
گزارش رویداد اول | فراخوان تجربه دوم

سخنران: پیروز حناچی
مهمانان: بهروز مرباغی و زهرا ترانه یلدا

زمان: چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ 
ساعت: ۱۵ الی ۱۷:۳۰
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی، تهران خیابان ولیعصر بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵


انجمن مفاخر معماری ایران با همکاری دبیرخانه آب‌های تهران

مطلبی دیگر
نشست «بایدها ونبایدها دربازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان در بستر زمان و مکان»