نشست اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم


دویست و هشتاد و یکمین گفتمان هنر و معماری 
موضوع: هایدرو کینتیک دیزاین، در سه برداشت.
یک پزوهش علمی مشارکتی برای باز تعریف هنر سازماندهی فضای زندگی ایرانی، با آب
گزارش رویداد اول | فراخوان تجربه دوم

سخنران: پیروز حناچی
مهمانان: بهروز مرباغی و زهرا ترانه یلدا

زمان: چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ 
ساعت: ۱۵ الی ۱۷:۳۰
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی، تهران خیابان ولیعصر بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵


انجمن مفاخر معماری ایران با همکاری دبیرخانه آب‌های تهران

More Stories
دیالکتیک عام و خاص:حکمت خسروانی-بخش دوم