دوماهنامه معمار، شماره ۱۰۹، خرداد و تیر ۱۳۹۷

مجله معمار، برگزارکننده جایزه سالا‌نه معمار با هدف اشاعه اندیشه و هنر معماری، شهرسازى و ساخت و صنعت در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد. نخستین شماره معمار در قالب فصلنامه در تیرماه ۱۳۷۷ منتشر شد و از سال ۱۳۸۳ انتشار آن به صورت دوماهانه بوده است. مجله معمار از سال ۱۳۸۰ جایزه معمار را به صورت سالیانه برگزار کرده است.

فهرست مطالب

یادداشت
– به ‌یاد ‌سهیلا ‌بسکی؛ «عینکت‌ هست، نگاهت نیست»

نقد و نظر
– معماری‌ای ‌از‌ جنس‌ گفت‌وگو: درس‌هایی در نحو معمارانه / یوهانی پلاسما، ترجمه رضا امیررحیمی
– خانه ‌به‌ اندازه، معماران مَکْ کِیْ-لیونز سوییت اپل / رابرت مک‌کارتر، ترجمه آزیتا ایزدی
– اقتصاد ‌به‌مثابه ‌اخلاق: کار ‌نقادانه و ‌پروردن‌ مکان / رابرت مک‌کارتر، ترجمه رضا امیررحیمی
– سرای ‌زرنگار ‌و ‌نام‌نیک، مرکز حیدر علی اف، زاها حدید،‌ باکو / کیوان سلیمی
– اُدُن‌ لِخنِر،‌ خالق ‌سبک ‌ملی‌ مجار ‌در ‌معماری / پریا کشاورز مشهوری
– تجربه‌ حضور ‌در ‌روستای ‌فورگ ‌(صد ‌کیلومتری ‌شرق ‌بیرجند،‌ خراسان ‌جنوبی) / بهزاد ریاضی

پروژه
– کارهای ‌دفتر‌ مارلون ‌بلکول / ترجمه آزیتا ایزدی
– کارهای ‌دفتر‌ معماری ‌فرانسیس ‌کرِ / ترجمه آزیتا ایزدی
– کارهای‌ دفتر‌گلن‌ مورکات / ترجمه آزیتا ایزدی
– کارهای ‌دفتر‌ معماری ‌پیتر ‌استاچبری / ترجمه آزیتا ایزدی
– شماره‌۱۲ خیابان ‌تاکوما،‌ کانادا، ‌۱۳۹۳-۱۳۹۵، الفبا، دلناز یکرنگیان

پروژه‌های جایزه معمار ۹۶

رویداد
– ‌اشاعه‌ فرهنگ ‌معماری ‌در ‌میان نسل ‌آینده ‌استادکاران

کتاب و نشریات

داوران و فراخوان جایزه معمار ۹۷

شماره ۱۰۹، خرداد و تیر ۱۳۹۷

More Stories
فراخوان «کارگاه رایگان آشنایی با Dynamo»