نشست تاریخچۀ کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران

نشست اول: ارنْست امیل هرتسفلد (۱۸۷۹ ـ ۱۹۵۸)
سخنرانی اول: ایران در روایت زندگی هرتسفلد 
ـ ناصر نوروززاده چگینی
نمایش فیلم: پرواز بر فراز پارسه 
ـ موسسۀ شرقی دانشگاه شیکاگو (The Oriental Institute of the University of Chicago)
سخنرانی دوم: اسناد تصویری از اولین تحقیقات هرتسلفد در تخت جمشید 
ـ دکتر کوروش محمدخانی
سخنرانی سوم: باستان‌شناسان، شاهزادگان، و دیپلمات‌ها: نگاهی به کاوش‌های سه‌سالۀ هرتسلفد در تخت جمشید 
ـ دکتر شاهرخ رزمجو
نمایش فیلم: سرزمین پارس: میراث آتش، ۲۰۱۰ 
ـ کار مشترک شبکه‌های ZDF و ARTE، نقد و بررسی: مهندس محمدمهدی کلانتری

زمان: سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ الی ۱۷؛ 

مکان: تهران، خیابان ولی‌عصر، جنوب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان، تالار دکتر شیرازی

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

More Stories
هم نشینی با معماران؛ «تحلیل آثار سیاوش تیموری»