سمینار رایگان آشنایی با گرایش معماری و هنرهای ساخت

سخنرانان: فرزاد بهمنش، الناز اسدیان، مرتضی خرسند و حمیدرضا ایزدی

ثبت نام و اطلاعات بیشتر: ۴۳۹۱۳۰۰۰ | داخلی ۱۰۵ و ۱۰۶

زمان: سه شنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

مکان: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه دهم، پلاک ۱۸، مرکز معماری ایران

مرکز معماری ایران

More Stories
کنفرانس “در طراحى هیچ چیز بر حسب تصادف نیست”