نشست «در کیستی معماران؛ روایتی آزاد از نظریه شخصیت یونگ»

حکایت نخست:
در کیستی معماران
روایتی آزاد از نظریه شخصیت یونگ

با حضور: دکتر سید علی اکبر کوششگران؛ عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری یزد

حضور برای عموم آزاد و رایگان میباشد.

زمان: شنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: مشهد، آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه بین المللی اما رضا (ع)

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

مطلبی دیگر
نشست چرا عکاسان شهر را تصویر می‌کنند؟