نشست «نقد و بررسی طرح حرم تا حرم قم»

سلسله نشست‌های بررسی نظری و علمی چالش‌های حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری

موضوع جلسه: نقد و بررسی طرح حرم تا حرم قم

سخنران: مهندس فرزانه صادق‌ مالواجرد

(مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های باارزش وزارت راه و شهرسازی

زمان: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۱ الی ۱۳

مکان: باغ نگارستان، پژوهشکده فرهنگ و هنر تهران

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکده معماری

مطلبی دیگر
نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب قصه‌های مسعودیه (تهران در آیینه یک عمارت)