روایت شهردرشب؛ جستاری برنورپردازی شهری بعنوان یک لایه از زیرساخت شهری

جستاری بر نورپردازی شهری به عنوان لایه ای از زیرساخت شهری

سخنران:
دکتر ارمغان احمدی؛ دکترای طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی، مشاور علمی گروه روشنایی گلنور

حضور برای عموم آزاد و رایگان میباشد.

زمان: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷، ساعت ۱۳
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی

مطلبی دیگر
فراخوان رقابت بین‌المللی طراحی با موضوع چالش تغییرات آب و هوایی