فراخوان دومین کارگاه بازدید و بررسی آثار معماری

میدان توپخانه

خیابان ناصرخسرو

کوچه مروی

بازارچه عودلاجان

راهنما: آقای سجاد بیات (دانشجوی دکتری مرمت)

هزینه: ۲۰۰۰۰ تومان

ثبت نام از طریق ارسال نام و شماره دانشجویی به: t.me/aa_ut_admin

بررسی آثار و پخش مستند:
زمان: سه شنبه ۱۱ اردیبهشت، ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳
مکان:‌ پردیس‌هنرهای زیبا، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسه توجیهی: 
زمان: پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت، ۹:۳۰ تا ۱۴

انجمن علمی معماری دانشگاه تهران

سایت: aa-ut.ir
اینستاگرام: instagram.com/aa.ut

مطلبی دیگر
نشست مسئله شهر