فراخوان نشست جریان‌های معاصر در معماری هند

به بهانه‌ی روز معمار و اهدا جایزه پریتزکر به بالکریشنا دوشی

نمایش فیلم و سخنرانی با موضوع جریان‌های معاصر در معماری هند

با روایت محمدرضا کارفر

معرفی سلسله رقابت‌های jumpthegap

با سخنرانی؛ ویکتور شون، محمدرضا شاه‌محمدی

پنل گفت و گو؛ حمید ناصر نصیر، حمید ناصر خاکی

بستر محلی؛ رویای جهانی…

زمان: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ ساعت ۱۷ الی ۲۱

مکان: خیابان ایرانشهر، بوستان هنرمندان، خانه هنرمندان ایران، تالار استاد شهناز

خانه فیلم معمار

مطلبی دیگر
همایش فضاهایی برای آموزش گرایش‌های امروز اتریش و اروپا در طراحی بنای آموزشی