نخستین نشست‌ حق بر شهر

نخستین نشست از سلسله نشست‌های انتقادی حق بر شهر در ایران برگزار می شود.

سخنرانان:

پژمان شقاقی

آیدین ترکمه 

صالح موسوی خلخالی

دبیر نشست:

وحید حائری

زمان: یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶، ۱۶ الی ۱۸

مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری

دفتر مطالعات تطبیقی و پژوهش‌های میان رشته‌ای هنر، شهر و معماری

More Stories
سخنرانی‌های ماهانه کمیته آموزش ایکوموس ایران