نشست کنفرانس «روز طراحی ایتالیا سال ۲۰۱۸»

کنفرانس «روز طراحی ایتالیا سال ۲۰۱۸»

با حضور آرش احمدی، پائولا متاولی و گاتانو سلری

زمان: یکشنبه ۲۰ اسفند ماه از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۳

مکان: تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر

با همکاری سفارت ایتالیا در ایران

مطلبی دیگر
مسابقه ملی عکس معماری فَرتور