نشست فلسفه و اهمیت فضای تهی در معماری و شهر

موضوع: نشست فلسفه و اهمیت فضای تهی در معماری و شهر

سخنران: دکتر مرتضی شجاری | استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

زمان: یکشنیه.۸.بهمن.۱۳۹۶

ساعت: ۱۶ الی ۱۸

مکان: تبریز خیابان امام نرسیده به چهاراه شریعتی طبقه فوقانی سینما قدس

حوزه هنری

More Stories
فراخوان یک مرحله آزمون خود سنجی کاردانی به کارشناسی