نشست «معماری و فرهنگ»

سلسله‌نشست‌های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران
نشست «معماری و فرهنگ»

معماری به عنوان یک پدیده اجتماعی از فرهنگ نشأت گرفته و بر آن تأثیر میگذارد. سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ و هنر آن محسوب میشود و با دگرگونی هائی که درسایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع می پیوندد، متناسب است. آشنایی با حرکت و روند معماری متناسب با این تغییرات ما را در درک عمیق تر شرایط فرهنگی جامعه و هدایت آن یاری می‌رساند.در آثار فرهاد احمدی همواره فرم، چهره ای از تحقق عینی مبانی فکری او بوده است. نگاه مفهومی به فضا، متن گرایی، فروتنی، صداقت، ایجاز و ایهام اصولی بوده که در اغلب طرح ها حضور دارند.

سخنران:
مهندس فرهاد احمدی؛ معمار و عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی


زمان: چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، نگارخانۀ دانشکده هنرهای تجسمی


گروه مطالعات معماری ایران با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران | کوبه
مطلبی دیگر
نمایشگاه آثار بخش سوم دوسالانه‌ ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران