کارگاه تخصصی «پدافند و زلزله»

به بهانه زلزله غرب کشور
کارگاه تخصصی «پدافند و زلزله»

سخنرانی:
– نقش تأسیسات و تجهیزات شهری در پدافند غیر عامل و منظر شهری/ دکتر مهدی زندیه
– ابعاد بحران در زلزله تهران/ دکتر شریف مطوف

میزگرد:
– دکتر مهدی زندیه؛ رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
– دکتر شریف مطوف؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
– دکتر سید امیر منصوری؛ رئیس پژوهشکده نظر


زمان: شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ الی ۱۷
مکان: خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳، گالری نظرگاه


پژوهشکده نظر
مطلبی دیگر
فراخوان نشست تحولات جمعیتی شهری و روستایی در ایران