نشست رونمایی از کتاب مشارکت شهروندان در برنامه‌ٰیزی و توسعه شهری در ایران


برنامه رونمایی از کتاب:
نشست رونمایی از کتاب مشارکت شهروندان در برنامه‌ٰیزی و توسعه شهری در ایران

سخنرانان:
دکتر هانس
لوییدگر دینل
دکتر حسین ایمانی جاجرمی
مهندس مریم کهنسال نودهی
مهندس کاوه فولادی نسب


زمان: شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
مکان‌برگزاری: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مادر تخصصی
مطلبی دیگر
نشست تخصصی «بررسی گچبری در معماری دوران سلجوقی و ایلخانی»