نشست نقد و بررسی «جستارهای تاریخی و فلسفی و حفاظت از میراث فرهنگی»


به مناسبت هفته‌ی کتاب دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
جلسه نقد و بررسی کتاب «جستارهای تاریحی و فلسفی در حفاطت از میراث فرهنگی»

ترجمه، تدوین و مقدمه: دکتر عبدالرسول وطن‌دوست‌ حقیقی


زمان: چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
مکان‌برگزاری: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، خیابان امام حسن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مطلبی دیگر
اولین همای ملی معماری ماندگار