دو نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت «روز جهانی شهرها»


به مناسبت روز جهانی شهرها که امسال با شعار «حکمروایی نوآورانه: شهرهای آزاد

سخنرانان:
دکتر مهدی حجت
سیامک مقدم
دکتر رحیم سرور
دکتر حسین ایمانی جاجرمی
دکتر سید محمود نجاتی

 نشست علمی _ تخصصی دوم:
با موضوع: «حکمروایی نوآورانه: شهرهای آزاد»

سخنرانان:
دکتر پیروز حناچی
سیامک مقدم
دکتر الهام فخاری
دکتر مونا عرفانیان
دکتر رضا هل فروش
دکتر علی نوذرپور
دکتر محمد علی زکریایی
دکتر کاوه رشید زاده


زمان‌برگزاری نشست اول: سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰
زمان‌برگزاری نشست دوم: سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
 مکان برگزاری: بزرگراه شهید حقانی، ورودی کتابخانه ملی، بلوار کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران

شهرداری تهران و دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران
مطلبی دیگر
فراخوان عکس شوادون