میزگرد معماری فضاهای فرهنگی. دیدگاه ایرانی-فرانسوی


موضوع:
معماری فضاهای فرهنگی، دیدگاه ایرانی- فرانسوی

اعضا پنل:

فرهاد احمدی
روئیدا آیاش
لیلا عراقیان
علیرضا بهزادی
پاتریک برژه
داراب دیبا
پویا خزائلی پارسا
فرانسوآ رو و ژان-مارک لالو


مدیران جلسه:
خانم مادلن اوبر|دبیر کل افکس
 آقای محسن حبیبی| استاد معماری دانشگاه تهران

زمان: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰

مکان: سالن کنفرانس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

شرکت در میزگرد برای عموم آزاد است. الویت با افرادی است که از طریق لینک زیر پیشتر ثبت نام کرده باشند:
weezevent

جهت دریافت برنامه و اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید :

ifriran


سفارت فرانسه و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران با همکاری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

مطلبی دیگر
هم نشینی با معماران؛ «تحلیل آثار سیاوش تیموری»