نشست مسئله جمعیت و شهرهای جدید در ایران


سلسله نشست‌های شهری جدید و توسعه اجتماعی

نشست اول: 
مسئله‌ جمعیت و شهرهای جدید در ایران

سخنران:
مجید کوششی؛ مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران

اعضای‌پنل:
حبیب‌اله طاهر خانی، حسین ایمانی جاجرمی، سیدمحمود میریان
دبیر نشست: 
ناصر الدین غراب

زمان: سه‌شنبه ۲ آبان۱۳۹۶
ساعت‌۱۰ 
مکان: میدان ونک، خیابان خدامی، نرسیده به چهارراه تک، پلاک۲۵، شرکت عمران‌ شهرهای جدید

شرکت عمران‌ شهرهای جدید

مطلبی دیگر
فراخوان نشست «شهر آینده، شهر هوشمند»