رونمایی از کتاب «دیدن دوست؛ اسکیس هایی از بناها و بافتهای تاریخی ایران»

مراسم رونمایی از کتاب “دیدن دوست؛ اسکیس هایی از بناها و بافتهای تاریخی ایران”
به قلم محمدحسین (کیا) مؤمونی

با حضور و سخنرانی:
– دکتر عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی
– دکتر محمدسعید ایزدی؛ معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی
– مهندس سیدمحمد بهشتی؛ رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
– دکتر داراب دیبا؛ معمار و شهرساز و استاد دانشگاه تهران
– دکتر سید احمد محیط طباطبایی؛ مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و رئیس ایکوم
– مهندس محمدحسین کیا مؤمونی؛ مؤلف کتاب دیدن دوست

زمان رونمایی: چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۹۶، ساعت ١۶ ال ١٨
زمان نمایشگاه: ١٩ الی ٢۴ مهرماه‌ ۹۶، ساعت ۱۰ الی ۱۸
مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری
دبیرخانه اندیشه و تمدن ایرانشهری
مطلبی دیگر
اولین دوره مدرسه معماری تابستانی در شش شهر ایران