نمایش فیلم خانه آهنی- ویکتورهورتا


نمایش فیلم خانه آهنی- ویکتورهورتا
The iron house- victor horta

سخنران: محمد رضا نیکبخت


زمان: پنجشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: خانه هنرمندان ایران سالن استاد جلیل شهناز

خانه فیلم معماری CineArch

مطلبی دیگر
فراخوان مسابقه رصدخانه‌ها