فصلنامه‌ی تخصصی معماری و شهرسازی؛ همشهری معماری شماره‌ی ۳۵ منتشر شد

فصلنامه همشهری معماری
فصلنامه معماری و شهرسازی
شماره ۳۵، تابستان ۹۶
تعداد صفحات: ۱۸۴صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

باشگاه
درباب محدودیت/ م. محمد یاراحمدی
ظرفیت‌های نهفته/ علی اعطا
شیراز؛ رویای بلندترین باغ جهان/ محسن اکبرزاده
تراز منفی حساب زیست محیطی ایران/ کاوه اسدپور

رویداد
دبیر بخش: مسعود تقوی/ معماری محترمانه درباره‌ی برندگان پریتزکر ۲۰۱۷
جست‌وجو برای باز تعریف شاعرانه از منظر
جادوی معماری و دیگر هیچ
قلعه‌ی سیاه نقاش فرانسوی
بهانه‌ای برای بازگرداندن شهر به صاحبانش
چرا داوران پریتزکر، RCR  را انتخاب کردند؟
سخنرانی گروه RCR در مراسم دریافت جایزه‌ی پریتزکر
گفت‌وگو با دیوید باسولتوبارامون و یلالتا
گفت‌وگو  همشهری معماری با الیوروینرایت، منتقد معمری گاردین
پریتزکر ۲۰۱۷ در بوته‌ی نقد
آیا جوایز معماری به‌درد می‌خورد

نقد
دبیر بخش: مسعود تقوی| دبیر میهمان: نیلوفر رسولی/ گذری برتایخ نگاری معماری ایران
برسش به‌جای همدلی
عشق، تنفر و تاریخ معماری
محمد پیرنیا تاریخ‌نگار یا نظریه پرداز معماری ایران
آن‌جا که درختان حجاب جنگل‌اند
درغیاب روایت‌های دیگر

یک معمار
دبیر بخش: نیما تبریزی/ رنگین‌کمان معماری پس از جنگ
معمار ملون
چندگانگی پیوستگان
بازنگری سیستم‌ها
ذهن سیال
فراتر از بروتالیسم

هویت
دبیر بخش: شیراز عالی‌بی/ معماری اسلامی از نظرگاه غیر فقهی
کدام معماری اسلامی
بحران فرهنگ
چه چیزی معماری اسلامی است؟
رویارویی با مدرنیته
نقد وتفسر
تاثیر و ژرف بینی

بخش شهری

تهرانشهر
دبیر بخش: مجید منصور رضایی/ دارالخلافه‌‌ی ناصری
تهرانی که دارالخلافه‌ی ناصری بود
طلوع پایتختی تهران
نسبت تهران با فضای عمومی‌اش
فیلم، عکس و خوانش شهری که دارالخلافه بود
زنان در دارلخلافه‌ی ناصری
آن‌چه نقشه‌ی کرشیش به ما می‌گوید
زخمه‌ای بر تار یادایاد
میدان‌ توپحانه، جلوگاه زندگی شهری
از خیابان باغ امین السطان تا خیابان قوام السلطنه

صاحب امتیاز: شرکت همشهری
مدیر مسوول: محمد مشاری
سردبیر: م. محمد یاراحمدی
دبیر تحریریه: بهار علیزاده
دبیر اجرایی: حسین‌ذبیح‌اله زاده
مطلبی دیگر
نمایش فیلم “Ekumenopolis” در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران